Maak kennis met Lions Club Leowardia

Lionsclub Leowardia is een enthousiaste, maatschappelijk betrokken serviceclub met als thuisbasis de mooie stad Leeuwarden. Onze club kenmerkt zich door de grote diversiteit aan vrouwen, die niet alleen maatschappelijk betrokken zijn maar vooral ook ondernemend, doortastend en graag de handen uit de mouwen steken! We werken graag vanuit hoofd, hart en handen.

Met gevoel voor humor en respect voor elkaar willen we ons maatschappelijk onderscheiden door het realiseren van mooie, aansprekende projecten waarbij vrouwen regelmatig centraal staan. Daarbij willen we niet alleen van toegevoegde waarde zijn op maatschappelijk vlak maar ook een inspiratiebron zijn voor elkaar. We willen allemaal gerespecteerd, gewaardeerd worden en ons welkom voelen.

Daarom bundelen wij met veel enthousiasme onze talenten, kennis en netwerken voor het maatschappelijk belang van onze stad, genieten we van elkaars gezelschap, delen we lief en leed en vieren we samen het leven.

Lions Leowardia tijdens groot evenement in Harmonie - Leeuwarden

Lid worden

Spreekt bovenstaande je aan en lijkt het je leuk om lid te worden? Stuur dan een mail met een korte motivatie naar: leeuwarden.leowardia@lions.nl .

Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste nieuwe leden waarbij we zoveel mogelijk streven naar een evenredige verdeling van leden per beroepsgroep en leeftijd. Na twee bijeenkomsten zijn de wederzijdse verwachtingen duidelijk en weet je ook of er een match is. Lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er wordt van elke Lion inzet verwacht op welk gebied dan ook. Iedereen zetten we graag in, daar waar hun kracht ligt.

Quotes van leden

"Je moet zeilen op de wind van vandaag"

"Leeuwinnen in hoofd, hart en handen"

"Geen doel is te ver als je plezier hebt in wat je doet"

"Alleen ga je snel, maar samen kom je verder"

"Waarom moeilijk doen, als het samen kan"

Bijeenkomsten

De leden van Leowardia komen twee keer per maand bij elkaar (2e en 4e dinsdag van de maand van 18.00 tot ca. 20.30 uur incl. diner).  In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
De bijeenkomsten bestaan uit reguliere vergaderingen op een vaste locatie of uit activiteiten. De activiteiten staan meestal in het teken van een thema dat aan het begin van het jaar door het bestuur of de voorzitter bepaald is en kunnen elders plaatsvinden. De contributie bedraagt: EUR 535 per jaar.

Organisatie van de club

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden: voorzitter, inkomend voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter wisselt ieder nieuw Lions jaar, zij wordt opgevolgd door de inkomend voorzitter. De secretaris en penningmeester vervullen de functie meestal enkele jaren.  Het Lionsjaar loopt van september tot september. Het bestuur is verantwoordelijk voor de koers en de stabiliteit van de club. Het bestuur voor het Lions jaar 2020-2021 bestaat uit: 

  • Voorzitter: Janet de Graaf
  • Vice-voorzitter: Rommy van den Berg
  • Oud-voorzitter: Wynetta Themmen
  • Secretaris: Maaike van Gils
  • Penningmeester: Foeny Koning

Commissies

Binnen Leowardia zijn een aantal commissies actief, te weten:

  • De Nieuwe Leden Commissie die zich bezighoudt met de aanwas en introductie van nieuwe leden.
  • De Projecten Commissie die jaarlijks het programma samenstelt met goede doelen die we dat jaar  ondersteunen en welke activiteiten in dat kader ontplooid worden.
  • De Activiteiten Commissie  die activiteiten organiseert voor de leden van de club om elkaar beter te leren kennen en het clubgevoel te versterken.
  • De Kascontrole Commissie houdt controle op de financiële administratie van de club .
  • De Lief en Leed Commissie die zich bezighoudt met het lief en leed binnen de club en daar bijhorende acties en attenties voor regelt.

Wil jij meer weten over Lions International, klik hier >>